1 2 3 4 5 6

НачалоПроцедуриОтдаване на дървесина на корен
Година 2019 - 19 обекта. Отдаване на дървесина на корен
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1901 акдр, кгбр, 0 0 0 1225 0 1225 47591 Таен търг

11.12.2018
03.01.2019 03.01.2019
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1902 бк, гбр, кгбр, цр, 0 0 0 696 0 696 27736 Таен търг

11.12.2018
07.03.2019 07.03.2019
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1903 бб, бк, гбр, см, трп, 635 84 38 230 60 1047 57779 Таен търг

11.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1904 бк, гбр, кгбр, цр, 0 0 0 308 0 308 12197 Таен търг

11.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1905 бк, гбр, 0 0 0 399 0 399 15820 Таен търг

11.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1906 бк, гбр, 0 0 0 277 0 277 11052 Таен търг

11.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1907 бб, бк, чб, 131 32 8 32 0 203 11150 Таен търг

11.12.2018
07.03.2019 07.03.2019
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1908 кгбр, мжд, 0 0 0 477 0 477 18508 Таен търг

11.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1909 здб, кгбр, мжд, цр, 0 0 0 184 0 184 7204 Таен търг

11.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1910 ак, бк, кгбр, мжд, 5 3 4 244 0 256 10348 Таен търг

11.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1911 бб, кгбр, чб, 52 66 8 67 0 193 8822 Таен търг

11.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1912 ак, кгбр, 0 0 0 145 0 145 5612 Таен търг

11.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1913 ак, бк, гбр, кгбр, 2 1 2 198 0 203 7956 Таен търг

11.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1919 бб, бк, здгл, см, 304 37 10 346 55 752 37056 Таен търг

19.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1914 бб, чб, 844 368 1 480 0 1693 74393 Таен търг

19.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1915 бк, гбр, цр, 0 0 7 580 0 587 23553 Таен търг

19.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1917 бк, гбр, 103 0 2 273 144 522 24092 Таен търг

19.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1916 бб, бк, гбр, здгл, см, 246 89 2 576 0 913 40869 Таен търг

19.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1918 бб, бк, здгл, см, 201 12 4 294 93 604 29627 Таен търг

19.02.2019
ПРОВЕДЕНА