1 2 3 4 5

НачалоПроцедуриОтдаване на дървесина на корен
Година 2017 - 29 обекта. Отдаване на дървесина на корен
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1701 бк, гбр, 0 0 0 383 0 383 14091 Таен търг

28.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1702 бк, гбр, 14 2 0 318 0 334 12507 Таен търг

28.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1703 бб, бк, гбр, здгл, см, срлп, трп, 28 24 3 116 0 171 6659 Таен търг

28.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1704 кгбр, 0 0 0 335 0 335 10703 Таен търг

28.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1705 кгбр, 0 0 0 770 0 770 26781 Таен търг

28.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1706 кгбр, 0 0 0 340 0 340 11795 Таен търг

28.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1707 кгбр, 0 0 0 260 0 260 9225 Таен търг

28.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1708 кгбр, 0 0 0 260 0 260 9217 Таен търг

28.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1709 кгбр, 0 0 0 370 0 370 12983 Таен търг

28.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1710 ак, бб, гбр, кгбр, мжд, 2 9 0 376 0 387 12422 Таен търг

28.11.2016
28.09.2017 28.09.2017
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1711 бл, кгбр, мжд, цр, 0 0 0 285 0 285 9998 Таен търг

28.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1730 кгбр, мжд, 0 0 0 190 0 190 6128 Таен търг

28.11.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1713 бк, гбр, цр, 0 0 0 326 0 326 11915 Таен търг

04.04.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1714 бк, гбр, 39 0 0 1053 0 1092 41002 Таен търг

04.04.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1715 бк, гбр, 89 4 0 466 0 559 19491 Таен търг

04.04.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1716 бк, гбр, здб, 84 2 15 692 0 793 26961 Таен търг

04.04.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1718 бб, гбр, здгл, см, чб, 41 27 4 35 0 107 5313 Таен търг

04.04.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1719 бб, здгл, см, трп, 69 57 13 34 0 173 8728 Таен търг

04.04.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1720 бб, чб, 31 41 8 22 0 102 3811 Таен търг

04.04.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1721 гбр, цр, чб, 13 5 1 91 0 110 4558 Таен търг

04.04.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1722 бк, бл, здб, кгбр, цр, 2 2 3 154 0 161 5962 Таен търг

04.04.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1723 бк, гбр, здб, кл, мжд, цр, 4 6 3 287 0 300 11366 Таен търг

04.04.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1724 ак, бб, бк, гбр, кгбр, тп, 82 72 8 343 0 505 21509 Таен търг

04.04.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1725 бл, кгбр, мжд, срлп, цр, 0 0 0 175 0 175 5649 Таен търг

03.08.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1726 бб, бл, кгбр, мжд, цр, чб, 5 12 0 413 0 430 13898 Таен търг

03.08.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1727 ак, бк, гбр, здб, кгбр, трп, 2 6 2 215 0 225 6765 Таен търг

03.08.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1728 ак, кгбр, мжд, 0 0 0 240 0 240 7716 Таен търг

03.08.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1729 кгбр, мжд, 0 0 0 370 0 370 11914 Таен търг

03.08.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1731 кгбр, 0 0 0 330 0 330 10593 Таен търг

03.08.2017
ПРОВЕДЕНА