1 2 3 4 5

НачалоПроцедуриОтдаване на дървесина на корен
Година 2018 - 20 обекта. Отдаване на дървесина на корен
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1814 кгбр, мжд, 0 0 0 1098 0 1098 36618 Таен търг

27.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1807 кгбр, 0 0 0 920 0 920 31556 Таен търг

27.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1808 кгбр, 0 0 0 200 0 200 6870 Таен търг

27.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1809 бк, гбр, 0 0 0 257 0 257 9355 Таен търг

27.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1810 бк, 0 0 0 249 0 249 9026 Таен търг

27.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1813 ак, бб, гбр, кгбр, мжд, 2 9 0 376 0 387 13129 Таен търг

27.11.2017
17.04.2018 17.04.2018
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1805 бк, гбр, здб, цр, чдб, 0 0 0 454 0 454 16503 Таен търг

27.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1806 кгбр, чб, 19 3 2 932 0 956 33334 Таен търг

27.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1803 бб, бк, гбр, цр, 4 4 1 224 0 233 8471 Таен търг

27.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1804 бк, гбр, 0 0 0 514 0 514 18735 Таен търг

27.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1811 ак, бб, врб, гбр, здгл, кгбр, кдб, мжд, тп, цр, 2 5 2 279 0 288 8675 Таен търг

27.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1812 ак, кгбр, чб, 7 6 1 466 0 480 16489 Таен търг

27.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1801 бк, гбр, здб, см, 557 15 24 638 452 1686 78997 Таен търг

27.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1802 бб, бк, гбр, здгл, чб, 55 26 5 256 0 342 13232 Таен търг

27.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1816 бк, кгбр, 32 4 13 399 0 448 17552 Таен търг

12.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1817 бб, бк, гбр, кгбр, чб, 8 12 2 99 0 121 4394 Таен търг

12.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1818 бб, бк, гбр, см, трп, 635 84 38 230 60 1047 57616 Таен търг

12.07.2018
23.08.2018 23.08.2018
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1819 бб, чб, 108 29 7 20 0 164 8680 Таен търг

12.07.2018
23.08.2018 23.08.2018
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1820 бк, 0 0 0 544 0 544 21162 Таен търг

31.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1821 чб, 42 29 4 11 0 86 4292 Таен търг

02.08.2018
ПРОВЕДЕНА