1 2 3 4 5

НачалоПроцедуриВъзлагане на услугата добив на дървесина
Година 2017 - 1 обекта. Възлагане на услугата добив на дървесина
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1717 гбр, ела, здб, здгл, цр, 18 8 2 196 0 224 8088 Открит конкурс

04.04.2017
ПРОВЕДЕНА