1 2 3 4 5 6

НачалоПроцедуриПродажба на дървесина от склад
Година 2019 - 1 обекта. Продажба на дървесина от склад
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1809с бб, 157 34 0 0 0 191 10700 Явен търг

23.02.2019
12.03.2019 12.03.2019