1 2 3 4 5

НачалоПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Ключова дума Номер на поръчка
ДГС Тетевен - Дата на обявата: 19.10.2017
Преписка ID: 02724-2017-0176 ()
Процедура: Открита процедура
Предмет: "Осигуряване на охрана с помощта на сигнално-известителна техника, включваща проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане в обект на ТП „ДГС – Тетевен" – „База за конфискувани материали"
ДГС Тетевен - Дата на обявата: 19.10.2017
Преписка ID: 02724-2017-0177 ()
Процедура: Открита процедура
Предмет: „Осигуряване на охрана с помощта на сигнално-известителна техника, включваща проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане в обект на ТП „ДГС – Тетевен" – "Kаса в административна сграда“,
ДГС Тетевен - Дата на обявата: 09.10.2017
Преписка ID: 02724-2017-0168 ()
Процедура: Открита процедура
Предмет: „Следгаранционно сервизно техническо обслужване на МПС, профилактика, диагностика и ремонт на МПС, включващо доставка на резервни части и консумативи за МПС“