1 2 3 4 5 6

НачалоПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Ключова дума Номер на поръчка
ДГС Тетевен - Дата на обявата: 03.07.2019
Преписка ID: 02724-2017-0021
Предмет: „Изграждане на стоманобетоново съоръжение към траен горски път „м.Езеришки дол-м.Сухарака“, находящ се в териториалния обхват на ТП ДГС „Тетевен“ гр.Тетевен, з-ще с.Васильово, общ.Тетевен.
Валидна до (вкл.): 03.07.2019