1 2 3 4 5 6

НачалоПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Ключова дума Номер на поръчка
ДГС Тетевен - Дата на обявата: 30.03.2020
Преписка ID: 9097722
Предмет: Доставка на интернет със скорост от поне 50 Mbps за нуждите на ТП "ДГС Тетевен".
Валидна до (вкл.): 16.03.2020