1 2 3 4 5 6

НачалоПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Ключова дума Номер на поръчка
ДГС Тетевен - Дата на обявата: 21.08.2019
Преписка ID: 9091647
Предмет: "Доставка чрез закупуване на противопожарни материали за оборудване на противопожарни депа за нуждите на ТП "ДГС Тетевен""
Валидна до (вкл.): 30.08.2019