1 2 3 4 5 6

НачалоТП „Държавно горско стопанство Тетевен”


 
     
  ТП „ДГС Тетевен” е териториална структура на ЮЗДП ДП гр. Благоевград за осъществяване стопанисването на държавния горски фонд и опазването на горите и земите от горския фонд.
   В административно-териториално деление ТП „ДГС Тетевен” попада в обхвата на две общини, община Тетевен и община Ябланица. Община Тетевен е съставена от 13 населени места – общинският център гр. Тетевен и 12 села. Община Ябланица е съставена от 9 населени места – общинският център гр. Ябланица и 8 села.

   ВАЖНО: Във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни, Ви уведомяваме, че на уеб страницата не се използват така наречените „бисквитки”. 

 НОВИНИ

ОБЯВЛЕНИЕ
14/07/2021
ТП ДГС Тетевен уведомява всички търговци, че предоставя за продажба по ценоразпис налична добита дървесина от временен горски склад


ОБЯВЛЕНИЕ
02/07/2021
ТП ДГС Тетевен уведомява всички търговци, че предоставя за продажба по ценоразпис налична добита дървесина от временен горски склад


ОБЯВЛЕНИЕ
02/07/2021
ТП ДГС Тетевен уведомява всички търговци, че предоставя за продажба по ценоразпис налична добита дървесина от временен горски склад