1 2 3 4 5 6

НачалоПроцедуриОтдаване на дървесина на корен
Година 2020 - 32 обекта. Отдаване на дървесина на корен
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Тетевен 0678 30 21 [email protected] 2001мт бб, бк, гбр, здгл, лст, см, 470 317 58 296 0 1141 52526 Таен търг

12.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 [email protected] 2002мт бб, бк, гбр, здб, здгл, кгбр, см, цр, 733 62 33 1587 30 2445 111710 Таен търг

12.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 [email protected] 2003с мт бб, чб, 1096 655 82 537 0 2370 105718 Таен търг

12.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 [email protected] 2004мт бк, гбр, здб, цр, 0 0 0 481 0 481 19240 Таен търг

12.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 [email protected] 2005 бк, гбр, см, 209 30 16 620 30 905 40175 Таен търг

12.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 [email protected] 2006 бк, 30 0 4 359 30 423 17643 Таен търг

12.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 [email protected] 2007 гбр, здб, цр, 0 0 0 616 0 616 24640 Таен търг

12.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 [email protected] 2008 кгбр, цр, 0 0 5 734 0 739 26650 Таен търг

12.12.2019
12.03.2020 12.03.2020
ДГС Тетевен 0678 30 21 [email protected] 2009 ак, бб, бк, гбр, кгбр, чб, 131 32 8 730 0 901 38019 Таен търг

12.12.2019
12.12.2019 12.12.2019
ДГС Тетевен 0678 30 21 [email protected] 2010 бк, гбр, здб, кгбр, мжд, цр, 0 0 0 1032 0 1032 41280 Таен търг

12.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 [email protected] 2011 кгбр, 0 0 0 493 0 493 17773 Таен търг

12.12.2019
12.03.2020 12.03.2020
ДГС Тетевен 0678 30 21 [email protected] 2012 бк, здб, цр, 0 0 0 203 0 203 6090 Таен търг

12.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 [email protected] 2014 ак, бб, кгбр, мжд, чб, 156 32 12 839 0 1039 39576 Таен търг

12.12.2019
12.03.2020 12.03.2020
ДГС Тетевен 0678 30 21 [email protected] 2015 бк, бл, гбр, здб, кгбр, мжд, цр, 0 0 0 620 0 620 18118 Таен търг

12.12.2019
31.08.2020 31.08.2020
ДГС Тетевен 0678 30 21 [email protected] 2016 кгбр, мжд, 0 0 0 439 0 439 17560 Таен търг

12.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 [email protected] 2013 бк, гбр, здб, 0 0 0 441 0 441 13230 Таен търг

26.02.2020
31.08.2020 31.08.2020
ДГС Тетевен 0678 30 21 [email protected] 2017 бб, бк, гбр, здб, 873 176 0 432 0 1481 69809 Таен търг

26.02.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 [email protected] 2018 бк, см, 25 4 1 983 0 1013 41002 Таен търг

26.02.2020
12.03.2020 12.03.2020
ДГС Тетевен 0678 30 21 [email protected] 2019 бк, см, 63 11 3 517 0 594 24643 Таен търг

26.02.2020
12.03.2020 12.03.2020
ДГС Тетевен 0678 30 21 [email protected] 2020 бк, гбр, здб, 0 0 0 739 0 739 22170 Таен търг

26.02.2020
30.06.2020 30.06.2020
ДГС Тетевен 0678 30 21 [email protected] 2021 бб, бк, гбр, дб, здгл, кгбр, срлп, цр, 40 7 7 2487 0 2541 77391 Таен търг

12.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 [email protected] 2022 ак, бб, бк, гбр, кгбр, чб, 30 6 3 668 0 707 20412 Таен търг

12.06.2020
30.06.2020 30.06.2020
ДГС Тетевен 0678 30 21 [email protected] 2023 кгбр, 0 0 0 813 0 813 22764 Таен търг

12.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 [email protected] 2024 ак, бб, кгбр, чб, 156 32 12 604 0 804 27290 Таен търг

12.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 [email protected] 2025 бк, см, 88 15 4 1500 0 1607 50803 Таен търг

12.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 [email protected] 2026 бб, чб, 215 20 11 77 13 336 15693 Таен търг

13.08.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 [email protected] 2027 бб, 236 69 19 80 65 469 20483 Таен търг

13.08.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 [email protected] 2028 бк, гбр, 0 0 0 160 0 160 4800 Таен търг

13.08.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 [email protected] 2029 бк, гбр, 58 1 0 229 50 338 12530 Таен търг

13.08.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 [email protected] 2030 бк, гбр, здб, 0 0 0 652 0 652 19560 Таен търг

13.08.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 [email protected] 2031 ак, бб, бк, гбр, кгбр, 23 3 1 352 0 379 12043 Таен търг

13.08.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 [email protected] 2017 бб, бк, гбр, здб, 873 176 0 425 0 1474 69809 Таен търг   ПРОВЕДЕНА