1 2 3 4 5 6

НачалоПроцедуриОтдаване на дървесина на корен
Година 2021 - 25 обекта. Отдаване на дървесина на корен
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Тетевен 0678 30 21 [email protected] 2101мт бб, бк, вб, гбр, здгл, см, чб, 611 244 50 169 17 1091 51556 Таен търг

23.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 [email protected] 2102мт ак, бб, бк, гбр, кгбр, кл, трп, цр, чб, 239 187 26 257 11 720 29392 Таен търг

23.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 [email protected] 2104мт бб, бк, гбр, здгл, лст, см, 803 116 43 1023 11 1996 85084 Таен търг

24.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 [email protected] 2105мт бк, гбр, здгл, см, 93 4 3 1374 2 1476 47276 Таен търг

23.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 [email protected] 2106мт бб, бк, гбр, см, 130 24 7 254 1 416 16549 Таен търг

24.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 [email protected] 2108 кгбр, мжд, 0 0 0 563 0 563 15764 Таен търг

24.11.2020
09.12.2020 09.12.2020
ДГС Тетевен 0678 30 21 [email protected] 2109 бк, бл, кгбр, мжд, цр, 0 0 0 1093 0 1093 31222 Таен търг

24.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 [email protected] 2110 бк, гбр, кгбр, цр, 0 0 0 359 0 359 10699 Таен търг

24.11.2020
10.08.2021 10.08.2021
ДГС Тетевен 0678 30 21 [email protected] 2116 бк, гбр, 0 0 0 499 0 499 14970 Таен търг

24.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 [email protected] 2103мт бб, чб, 1213 275 93 329 36 1946 93181 Таен търг

23.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 [email protected] 2107 гбр, здб, кгбр, лп, цр, 0 0 0 262 0 262 7820 Таен търг

24.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 [email protected] 2111 ак, бк, бл, гбр, здб, кгбр, мжд, цр, чб, 12 6 3 940 2 963 27497 Таен търг

24.11.2020
09.12.2020 09.12.2020
ДГС Тетевен 0678 30 21 [email protected] 2112 бк, бл, гбр, здб, кгбр, кл, мжд, цр, 0 0 0 518 0 518 14882 Таен търг

24.11.2020
02.06.2021 02.06.2021
ДГС Тетевен 0678 30 21 dltete[email protected] 2113 ак, бк, бл, гбр, здб, кгбр, мжд, цр, 0 0 0 368 0 368 10574 Таен търг

24.11.2020
02.06.2021 02.06.2021
ДГС Тетевен 0678 30 21 [email protected] 2114 кгбр, 0 0 0 945 0 945 26460 Таен търг

24.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 [email protected] 2115 гбр, здб, цр, 0 0 0 1413 0 1413 42390 Таен търг

24.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 [email protected] 2117 бк, гбр, здб, 0 0 0 477 0 477 14360 Таен търг

24.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 [email protected] 2119 бк, гбр, здб, кгбр, 0 0 0 441 0 441 13230 Таен търг

17.05.2021
02.06.2021 02.06.2021
ДГС Тетевен 0678 30 21 [email protected] 2121 бк, 153 0 0 101 199 453 21525 Таен търг

17.05.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 [email protected] 2118 бл, кгбр, мжд, цр, чб, 12 6 3 456 0 477 14523 Таен търг

17.05.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 [email protected] 2120 бк, гбр, 0 0 0 824 0 824 24720 Таен търг

17.05.2021
02.06.2021 02.06.2021
ДГС Тетевен 0678 30 21 [email protected] 2122 ак, бб, бк, брз, гбр, ор, см, срлп, чб, яв, 615 47 17 177 16 872 44270 Таен търг   ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 [email protected] 2123 бк, гбр, здб, кгбр, 0 0 0 375 0 375 11250 Таен търг   10.08.2021 10.08.2021
ДГС Тетевен 0678 30 21 [email protected] 2124 бк, гбр, 0 0 2 83 0 85 2574 Таен търг   10.08.2021 10.08.2021
ДГС Тетевен 0678 30 21 [email protected] 2125 бл, здб, кгбр, цр, 0 0 0 89 0 89 2670 Таен търг   ПРОВЕДЕНА