1 2 3 4 5 6

НачалоПроцедуриВъзлагане на услугата добив на дървесина
Година 2021 - 6 обекта. Възлагане на услугата добив на дървесина
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Тетевен 0678 30 21 [email protected] 2141П бб, бк, гбр, здб, здгл, ор, трп, цр, чб, чрш, 5 6 1 246 0 258 10014 Договори по чл. 27

14.05.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 [email protected] 2142П бк, гбр, кгбр, ор, цр, чрш, яв, 0 0 0 176 0 176 6864 Договори по чл. 27

14.05.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 [email protected] 2143П бб, гбр, кдб, кл, цр, чб, 18 24 4 120 0 166 6330 Договори по чл. 27

11.05.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 [email protected] 1804Д-21 бк, гбр, цр, 0 0 0 1085 0 1085 42315 Открит конкурс   ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 [email protected] 2144П бк, 0 0 0 49 0 49 1911 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 [email protected] 2151-193 бк, бл, гбр, здб, кгбр, мжд, цр, 0 0 0 796 0 796 37412 Открит конкурс   ПРОВЕДЕНА