1 2 3 4 5 6

НачалоПроцедуриВъзлагане на услугата добив на дървесина
Година 2020 - 3 обекта. Възлагане на услугата добив на дървесина
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Тетевен 0678 30 21 [email protected] 2040 бк, 0 0 0 957 0 957 37323 Открит конкурс

15.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 [email protected] 2041-193 бб, бк, гбр, здб, здгл, см, цр, 52 11 4 667 0 734 32330 Открит конкурс

12.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 [email protected] 1804Д-20 бк, 105 1 0 966 0 1072 41384 Открит конкурс   ПРОВЕДЕНА