1 2 3 4 5 6

НачалоКОНТАКТИ


ТП "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ТЕТЕВЕН"
Адрес: гр. Тетевен 5700, ул. "Христо Ботев" №11
Телефон: 0678/5 30 21
Факс: 0678/5 30 21
Електронна поща: [email protected]
 
 
Работно време: от понеделник до петък - от 8 до 17 ч.