1 2 3 4 5 6

НачалоНовиниЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД


13/11/2015

 а основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина в периода 14-15.11.2015г. на територията на ТП ДГС Тетевен

ЗАПОВЕД