1 2 3 4 5 6

НачалоНовиниЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД


20/11/2015

 а основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина в периода 21-22.11.2015г. на територията на ТП ДГС Тетевен

ЗАПОВЕД