1 2 3 4 5 6

НачалоНовиниЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД


22/07/2016

 а основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина в периода 23-24.07.2016г. на територията на ТП ДГС Тетевен

ЗАПОВЕД