1 2 3 4 5 6

НачалоНовиниСЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ


18/07/2016

  Съобщение

 

УВАЖАЕМИ СОБСТВЕНИЦИ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ,

 

Във връзка с издадена Заповед №РД-49-267/13.07.2016 г. на министъра на земеделието и храните, с която са утвърдени „Правила за закупуването на горски територии от държавните предприятия по чл. 163 от ЗГ”, Ви уведомяваме, че считано от 18.07.2016 г. „ЮЗДП” ДП гр. Благоевград започва прием на документи за купуване на малки горски имоти. Собствениците, които желаят да ги предложат за закупуване, подават заявление до ДП или до териториалното поделение, в чийто обхват се намира поземленият имот. Заявлението е по образец, който се намира в публикуваните правила в интернет страницата на „ЮЗДП” ДП гр. Благоевград  и неговите териториални поделения. Крайният срок за подаване на документи е 20.09.2016 г.

 

За консултация и повече информация може да се обръщате към:
Заместник-директор на  ТП ДГС Тетевен - инж.Младен Илиев Миков, тел.:0876716969

Изменям „Правила за закупуването на горски територии от държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите”, утвърдени с моя заповед № РД 49-267/13.07.2016 г., НОВО

ЗАПОВЕД И ПРАВИЛА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ