1 2 3 4 5 6

НачалоНовиниЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД


28/10/2016

 а основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина в периода 29-30.10.2016г. на територията на ТП ДГС Тетевен

ЗАПОВЕД