1 2 3 4 5 6

НачалоНовиниИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ


15/11/2016

 ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2017Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДГС ТЕТЕВЕН
,
ИНФОРМАЦИЯ