1 2 3 4 5 6

НачалоНовини

ЗАПОВЕД

13/11/2015

а основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина в периода 14-15.11.2015г. на територията на ТП ДГС Тетевен
ГОДИШЕН ПЛАН

12/11/2015

Годишен план за ползване на дървесина през 2016г. на ТП ДГС Тетевен
ЗАПОВЕД

23/10/2015

а основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина в периода 24-25.10.2015г. на територията на ТП ДГС Тетевен
ЗАПОВЕД

18/09/2015

а основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина в периода 19-22.09.2015г. на територията на ТП ДГС Тетевен
ГОДИШЕН ПЛАН

25/11/2014

Годишен план за ползване на дървесина през 2015г. на ТП ДГС Тетевен
СПРАВКА

20/11/2014

ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38
О Б Я В Л Е Н И Е

21/10/2014

Oбявява процедура-търг с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на глава V от ППЗДС, за срок от десет години на недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на ТП „Държавно горско стопанство Тетевен”
ЦЕНОРАЗПИС

28/11/2013

ЦЕНОРАЗПИС НА ФИДАНКИ ТП ДГС ТЕТЕВЕН ЗА 2013-2014г.
СПРАВКА

15/11/2013

ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38
ГОДИШЕН ПЛАН

14/11/2013

Годишен план за ползване на дървесина през 2014г. на ТП ДГС Тетевен
ИНФОРМАЦИЯ

31/07/2013

Информация за определените количества дърва за огрев за директна продажба по ценоразпис на физически лица през 2013г. ТП ДГС Тетевен
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

26/06/2013

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСT ТП ДГС ТЕТЕВЕН
Инвентаризация на разсадници 2011-2012г

10/12/2012

Инвентаризация на разсадници 2011-2012г
ЦЕНОРАЗПИС

03/12/2012

На фиданките и коледните елхи за вегетационен сезон 2012/2013 година произведени в държавeн разсадник "СКРИБЪТНА" на ТП ДГС/ДЛС ”ТЕТЕВЕН”
НОВИНА

15/11/2012

ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2013 ПО РЕДА НА ЧЛ.38
СЪОБЩЕНИЕ

05/10/2012

ДО ВСИЧКИ ЛЕСОВЪДИ И ТЪРГОВЦИ, РЕГИСТРИРАНИ В ПУБЛИЧНИТЕ РЕГИСТРИ НА ИАГ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ЛЕСОВЪДСКА ПРАКТИКА В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ
„ДГС-Брезник” отличи най-малките участници в състезание на тема: „Коледа е! Да обичаме нашата гора!”

20/12/2011

В навечерието на Коледните и Новогодишни празници Териториално поделение “Държавно горско стопанство - Брезник” организира състезание под надслов: “Коледа е! Да обичаме нашата гора!”
Водосвет за просперитет и здраве отслужиха в Югозападно държавно предприятие

15/12/2011

С тържествен водосвет на 6 декември, Никулден, в Югозападно държавно предприятие в Благоевград беше открита новата база.
Югозападно държавно предприятие с готовност да предостави 60 000 коледни дръвчета за предстоящите празници

15/12/2011

Около 60 000 коледни дръвчета има готовност да предложи на пазара Югозападното държавно предприятие - Благоевград. Всички държавни горски и държавни ловни стопанства в структурата на предприятието са организирали добива и предоставянето на коледни елхи. Традиционно те се добиват от специално създадени плантации и горски разсадници. Отгледаните дръвчета са предимно от видовете смърч, обикновена и дуглазка ела, бял и черен бор, кедър и секвоя.
Нови механизми ще регламентират продажбата и закупуването на дървесина от държавните и общински гори

15/12/2011

В бр. 96 на Държавен вестник от 06.12.2011 г. е обнародвана Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.
1   2  3